Crèdits

Crèdits

El web del Teatre Nacional de Catalunya ha estat dissenyat i desenvolupat per l'empresa Oma Technologies S.L. (omatech).

Dades de contacte:

Oma Technologies S.L.

Pi i Margall 7, baixos 2a
Barcelona 08024

Web:
www.omatech.com

Blog:
www.omatech.com/omabloc