Edifici i ubicació

uploads/20091106/274_2_TNC.jpg

Teatre Nacional de Catalunya

Plaça de les Arts, 1
08013 Barcelona
Tel. 34 933 065 700
Fax 34 933 065 701
info@tnc.cat

Veure mapa aquí

La construcció del Teatre Nacional de Catalunya a la plaça de les Glòries de Barcelona, un edifici projectat per Ricardo Bofill, va revitalitzar un barri que requeria una profunda transformació urbanística. En aquest sentit, també va contribuir de manera remarcable a equilibrar la ciutat de Barcelona quant a equipaments.

La plaça de les Arts, amb la ubicació del Teatre Nacional de Catalunya i L'Auditori, s'ha consolidat com un dels punts clau de la cultura del país.

uploads/20091106/706_TNC.jpg

El Teatre Nacional de Catalunya va ser creat per la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Es va començar a construir el 8 de novembre de 1991 sobre uns terrenys cedits per l’Ajuntament de Barcelona. Es tracta d’un complex integrat per dues estructures diferents. L'edifici principal, en forma de temple grec, acull la Sala Gran (870 localitats) i la Sala Petita (fins a 450 localitats) del Teatre, a banda del vestíbul principal, una zona per als artistes, oficines i tots els serveis complementaris. Té una superfície de 20.000 m2 coberta per un sostre a dues aigües que es recolza sobre 26 columnes de 12 metres d'alçada.

El segon edifici, de caràcter auxiliar, té una superfície de 5.000 m2 i acompanya la composició general. Té un aspecte alhora tradicional i modern. En aquesta estructura, s'hi troben els Tallers del Teatre Nacional de Catalunya, on s'ha bastit la Sala Tallers (fins a 400 localitats), una sala polivalent en què es poden produir tot tipus d'espectacles.


Sala Gran
S'hi accedeix per la part alta superior, travessant un passadís de circumval·lació que serveix de zona de passeig i descans amb finestres obertes a la sala. La decoració interior està feta en fusta, tant per millorar l'acústica com per aconseguir un espai alhora sobri i acollidor per a l'espectador. L'aforament és de 870 localitats, disposades seguint el model d'un amfiteatre clàssic, que garanteix la màxima visibilitat des de tots els seients. Les butaques, dissenyades per Ricardo Bofill, són d'acer inoxidable i pell de color tabac. Per damunt del sostre, hi corren una sèrie de galeries tècniques, amb finestres per als projectors de llum. El sistema de climatització funciona a través d'uns reixats que hi ha sota les butaques. S'han realitzat estudis de sonoritat molt complexos per garantir una bona audició des de qualsevol punt de la sala. A peu d'escenari es pot habilitar un fossat d'orquestra, amb capacitat per a 56 músics.


Camerino
A la zona d'artistes hi ha 70 places de camerinos per als artistes. Tots els camerinos de la Sala Gran estan disposats al voltant d'un pati per tal d'aconseguir un indret de circulació i comunicació que faciliti el contacte humà entre els actors. Una escala connecta el pati d'artistes amb la sala d'espera des d'on els actors entren a escena. En aquest espai hi ha petits camerinos per a canvis ràpids, sales de maquillatge, perruqueria i vestuari d'escena, assistència escènica i camerinos per a grups (músics i cos de ball).

Caixa escènica (Sala Gran)

uploads/20091110/306_2_TNC.jpg

Aquest bloc de l'edifici acull tres sales d'assaig (al 5è pis), algunes oficines d'administració del teatre (4t pis) i tallers d'assistència tècnica i reparacions per a les produccions en curs (bloc simètric al dels camerinos d'artistes).
La caixa escènica pròpiament dita té una alçada de 35 metres. L'escenari fa 18 metres d'amplada i 16 de profunditat. L'alçada de la boca de l'escenari és de 9,85 metres, i la fondària sota escena és de 5 metres. La caixa també compta amb dos espais laterals de 16 x 16 metres i una jàssera (espai darrera l'escenari) de 18 x 16 metres. A l'escenari, hi ha tres plataformes que poden pujar individualment o conjuntament i permeten múltiples combinacions escenogràfiques. La pinta del sostre consta de 56 barres d'alumini de 22 metres de llargada que pugen i baixen impulsades per 56 motors. Cadascuna d'aquestes barres pot suportar un pes de fins a 500 kg. i poden portar, alternativament, focus o elements escenogràfics. Les barres es complementen amb 28 motors puntuals. Tota la maquinària escènica està controlada per un sistema informàtic.


Vestíbul principal
Aquest espai ha estat concebut com una gran àgora coberta, tancada amb vidre, climatitzada i amb vegetació interior. Un lloc de trobada i descans que aplega tots els serveis: taquilles, guarda-roba, llibreria, cafeteria, centre d'informació, etc. Unes escales mecàniques i un ascensor de vidre comuniquen el vestíbul principal amb el restaurant, un espai que ocupa 1.000 m2 just al damunt de la platea de la Sala Gran. L'accés al vestíbul es fa per l'escalinata de la façana principal, encarada al mar i enfrontada a la plaça de les Arts, una zona de jardins envoltada de palmeres i apta per a la presentació d'activitats parateatrals a l'aire lliure.


Sala Petita
Aquesta sala polivalent del Teatre Nacional de Catalunya va ser projectada per Ibáñez/Bantjes, Consultors Escènics. Amb entrada pròpia pel carrer de Padilla, compta amb serveis independents dels de la Sala Gran (taquilles, lavabos, camerinos, sales de sastreria i maquillatge, magatzems, entre d'altres). Les galeries laterals, la pinta superior i el terra constitueixen un espai en forma de prisma harmònic, de 14,14 metres d'amplada, 21,70 metres de llargada i 8 metres d'alçada. El terra està format per trampes desmuntables. La sala és absolutament neutra, construïda amb materials funcionals. Ha estat concebuda com un espai físic flexible i adaptable a l'experimentació de formes no convencionals de relació entre actors i espectadors. Això és possible gràcies a les galeries mòbils, les butaques plegables i les grades telescòpiques que permeten diverses disposicions dels seients del públic segons l'espai escènic. Aquestes opcions condicionen l'aforament de la sala (variable, entorn de les 450 places). Una escala interior comunica directament la Sala Petita amb el vestíbul principal.


Sala Tallers
La Sala Tallers s'ha convertit en el tercer espai del TNC. Es troba al mòdul central de l'edifici annex i ocupa 800 dels 5.600 m2 de l'edifici. Aquesta sala, que ofereix aproximadament 500 localitats, compta amb els serveis corresponents (cafeteria, taquilles, guarda-roba) i camerinos, petits tallers, magatzems i oficines. A les dues naus laterals d'aquest edifici, actualment hi ha un taller d'escenografia i attrezzo i una sala d'assaig.

La visita virtual ha estat desenvolupada per Royal Tour.