Equip del TNC

Consell d'Administració

Presidenta
Sol Daurella

Vocals
Neus Aranda
Albert Carreras
Salvador Estapé
Joan Mas-Brillas
Joan Maria Gual
Núria Llorach
Pilar Pifarré
Marian Puig
Meritxell Ruiz
Jordi Sellas
Ramon Terrassa
Emilio Zegrí

Secretària
Pilar Bayarri i Roda


Equip del TNC

Direcció artística

Director artístic
Xavier Albertí

Adjunta al director artístic
Elisabet Piella

Assessor artístic
Xavier Pujolràs

Coordinació artística
Ignasi Camprodon
Jordi Carrillo

Secretaria
Romina Paps


Direcció executiva

Directora executiva
Mònica Campos

Secretaria
Lourdes Sánchez


Serveis generals

Directora d'Administració i finances
Noèlia Gordillo

Cap de Comptabilitat
David Muñoz

Administració
Cristina Borja
Eva Romeu

Coordinació de Serveis jurídics i contractació
Mònica Campos

Directora de Recursos humans
Olga Martí

Gestió de Recursos humans
Conxita Chamorro
Montserrat Nolla
Olga Rojo
Glòria Serratosa

Cap d'Infraestructures i Manteniment
Paul Bredin

Manteniment
Marc Capella
Pere Casals
José Luis Faramín

Cap d'Informàtica
Antoni Castillo

Directora de Màrqueting
Maria Olivé

Secretaria
Raquel Osàcar

Cap de Premsa
Gemma Casas

Cap de Patrocinis, mecenatge i comercialització d'espais
Montserrat Antolí

Cap de Relació amb l'espectador
Mireia Massagué

Servei de Relació amb l'espectador
Emma Pascual

Disseny gràfic
Vània Rosell

Coordinador de continguts editorials
Isaïes Fanlo

Relacions públiques
Bernat Fornells

Cap de l'Àrea d'atenció al públic i taquilles
Isabel Notivoli

Gestió de grups
Jordi Sánchez

Cap de sala
Joan Garcimartín

Taquilles
Núria González
Mònica Sánchez

Acomodadors
Natàlia Al-Saghir
Sara Berruezo
Sergi Cascales
Sergi Casellas
Anaïs Garcia
Ana Belén Marín
Héctor Martínez
Gerard Mercader
Carla Palomero
Núria Reyes
Sergi Sala
Paula Torres
Elsa Bernat
Borja Zamanillo

Directora de Producció i gires
Cristina Orriols

Productors
Marta Amatller
Àngels Estudillo
Lluís Gordillo

Director tècnic
Joan Domènech

Subdirectors tècnics
Lluís Cusó
Miguel Enamorado
Lluís Navarro

Secretaria
Roser Aguilar
Xavier Vilà


Equip tècnic

Cap de l'Àrea de Regidoria
Gabriel Doz

Regidoria
Germano Bozzelli
Jaume Cumplido
Marc de Lanuza
M. Pilar López
Ariadna Martí
Susana Roca

Caps de Maquinària
Andreu Caamaño
Albert Freixes
Jordi Sorolla

Maquinistes
Jordi Campuzano
Antonio del Moral
Mario García
Jordi Jené
David Lanau
Conrat Palomar
Miquel Palomar
César Paulo
Erin Ruiz
Francesc Villarij

Cap de l'Àrea d'attrezzo i sastreria
Marsa Amenós

Attrezzistes
Eva Castillo
Joan Cesena
Ferran Fradera
Elisa Martínez
Bernat Pascual
Montse Romero
Xavier Saló
Nerea Torrecilla

Sastresses
Nieves Casquete
Águeda Miguel
Francisca Naharro
Rocío Pastor
Romana Redlova
Rosa Solé

Caps de Luminotècnia
Josep Codines
Salvador Cuenca
Jordi Ramos
Anna Roldós
Carles Torras

Luminotècnics
Toni Ancillo
Antonio Comellas
Francesc Elías
Joaquín Guirado
Markus Neumann
Héctor Sacasa
Memé Tejedor

Cap de l'Àrea de so i audiovisuals
F. Xavier Rodríguez

Tècnics de so
Albert Balada
Ramon Campos
Carles Gómez
Santiago López
Josep Puigdollers
Jordi Roig

Tècnics audiovisuals
Jordi Carbonell
Pau Torres

Bugaderia
Araceli Puente

Perruqueria i maquillatge
Noemí Jiménez
Cristina Repullo

Assessor literari
Albert Arribas


Comitè de lectura

Xavier Albertí
Albert Arribas
Ignasi Camprodon
Davide Carnevali
Jordi Carrillo
Narcís Comadira
Lluïsa Cunillé
Laurent gallardo
John London
Josep Maria Miró
Pau Miró
Clarice Plasteig
Xavier Pujolràs
Carlota Subirós