Sala Gran

Aforament: 870 localitats
Escenari: 288 m2 (16 X 18 X 10 m)

Visita virtual desenvolupada per Royal Tour

S'hi accedeix per la part alta superior, travessant un passadís de circumval·lació que serveix de zona de passeig i de descans amb finestres obertes a la sala. La decoració és de fusta noble, tant per millorar l'acústica, com per aconseguir un caire de sobrietat i elegància a aquesta gran sala.
L'aforament és de 870 localitats, disposades seguint el model d'un amfiteatre clàssic, que garanteix la màxima visibilitat des de tots els seients. Les butaques, dissenyades per Ricardo Bofill, són d'acer inoxidable i de pell. S'han realitzat estudis de sonoritat molt complexos per garantir una bona audició des de qualsevol punt de la sala.
Per damunt del sostre, hi corren una sèrie de galeries tècniques, amb finestres per als projectors de llum. El sistema de climatització funciona a través d'uns reixats que hi ha sota les butaques.

Caixa escènica
La caixa escènica pròpiament dita té una alçada de 35 metres. L'escenari es de grans dimensions: fa 18 metres d'amplada i 16 de profunditat. L'alçada de la boca de l'escenari és de 9,85 metres, i la fondària sota escena és de 5 metres. La caixa també compta amb dos espais laterals de 16 x 16 metres i una jàssera (espai darrera l'escenari) de 18 x 16 metres.
La pinta del sostre consta de 56 barres d'alumini de 22 metres de llargada que pugen i baixen impulsades per 56 motors. Cadascuna d'aquestes barres pot suportar un pes de fins a 500 kg. i poden portar, alternativament, focus o elements escenogràfics. Les barres es complementen amb 28 motors puntuals. Tota la maquinària escènica està controlada per un sistema informàtic.

Zona d'artistes
A la zona d'artistes hi ha 70 places de camerinos. Tots els camerinos de la Sala Gran estan disposats al voltant d'un pati per tal d'aconseguir un indret de circulació i comunicació. Una escala connecta el pati d'artistes amb la sala d'espera des d'on els actors entren a escena. En aquest espai hi ha petits camerinos per a canvis ràpids, sales de maquillatge, perruqueria i vestuari d'escena, entra d’altres.

Documents

Fotos