Projecte artístic

Les línies d’actuació de la Direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya són les següents:

1. Patrimoni
Les diverses lectures escèniques del patrimoni, a més de la revalorització dels autors clàssics per mitjà del treball de textos i de materials del patrimoni dramàtic i literari i del patrimoni musical i coreogràfic, han de proporcionar a la societat la sistematització d’uns models actorals i interpretatius propis.

El TNC invita la societat a rellegir el seu patrimoni mitjançant:

- Un epicentre patrimonial
Cada temporada hi haurà un epicentre patrimonial que es dedicarà a normalitzar la presència d’un determinat autor o gènere teatral que, per les raons que siguin, ha quedat fora del cànon teatral català, malgrat la seva rellevància artística. Hi haurà nombroses activitats sobre aquest epicentre per assegurar-ne una presència duradora en el panorama teatral.

- La Jove Companyia del Teatre Nacional
Gràcies a la col•laboració del TNC i de l’Institut del Teatre de Barcelona, naixerà la Jove Companyia del Teatre Nacional, la finalitat de la qual serà investigar i sistematitzar els codis interpretatius d’un actor «clàssic» català. La Companyia estarà formada cada any per una selecció d’alumnes recentment graduats, que assajaran un text paradigmàtic de l’epicentre patrimonial de la temporada. Posteriorment, es presentarà l’espectacle al TNC i arreu del territori en un muntatge despullat de vestuari i d’elements escenogràfics que es concentrarà en la divulgació del text i en el treball interpretatiu «tradicional».

- Els circuits de difusió universitària
Amb l’objectiu de posar a l’abast del món universitari el fet teatral, el TNC obrirà una nova línia de relacions amb tot l’àmbit de les universitats mitjançant l’organització de conferències, trobades, cursos de formació i col·laboracions en noves traduccions al català de textos diversos de la dramatúrgia universal. En aquest sentit, el TNC establirà convenis de col·laboració amb algunes de les universitats catalanes per tal de fomentar la circulació de textos mitjançant la traducció d’algunes de les obres més representatives de la dramatúrgia universal.

- La creació de clubs de lectura del TNC
Els clubs de lectura de la Biblioteca del Teatre Nacional de Catalunya, en col·laboració amb la Xarxa de Biblioteques Públiques, neixen amb la intenció d’apropar al públic en general el fet teatral i posar al seu abast les eines per entendre i gaudir dels diferents muntatges que posteriorment es podran veure a les sales del Teatre.

2. Foment i impuls de la creació contemporània
La contemporaneïtat serà present en la programació del TNC no només en les representacions escèniques sinó també en la voluntat de projecció exterior dels autors contemporanis i d’intercanvi de les seves obres per mitjà de les relacions internacionals amb altres teatres i institucions. D’altra banda, la valoració molt positiva que es fa del Projecte T6 ens porta a una transformació que fa créixer el projecte de suport a la dramatúrgia contemporània en diverses direccions de futur.

També la creació d’una bústia oberta a tots els textos i la creació d’un Comitè de Lectura que en serà, alhora, el receptor, aglutinador i dinamitzador, contribuiran a l’impuls de la creació contemporània.

3. Creació de nous públics

Com a principal referent de les arts escèniques a Catalunya, el TNC ha d’assolir un ventall ampli i divers de públic i convertir-se en un instrument essencial per acostar la cultura i la llengua a tota la ciutadania. Gràcies a la creació de nous projectes socials i pedagògics, el TNC incidirà directament en l’educació i la cohesió social.

4. Diàleg i projecció internacional
Amb la difusió internacional, el TNC vol incrementar les accions adreçades a exportar produccions pròpies i coproduccions amb creadors catalans, i establir complicitats de creació i de coproducció amb teatres i companyies internacionals.

El TNC té la intenció d’establir relacions estretes amb alguns dels principals traductors teatrals del català. D’altra banda, la Maison Antoine Vitez també col·laborarà amb el Teatre Nacional i compta amb una trentena de comitès de les principals llengües teatrals, entre els quals hi ha el Comitè Literari Català, que ha quedat integrat dins del Comitè de Lectura del TNC.