Sisena edició del Projecte T6 (2011-2013)

Consolidat com un referent de promoció de l’escriptura teatral contemporània al nostre país, amb un historial de 27 autors que hi han participat i 33 espectacles estrenats, el Projecte T6 del TNC inicia, novament amb el suport de la SGAE, la seva sisena edició.
L’escriptura teatral a Catalunya manté, des de fa uns anys, una excepcional vitalitat i ha donat magnífics exemples de qualitat, que han despertat l’interès per la nostra dramatúrgia més enllà de les nostres fronteres. El teatre contemporani català disposa de bons autors, ara ja de generacions i estils diferents, que donen diversitat a les cartelleres dels teatres professionals i garanteixen la presència als escenaris dels temes i motius de la nostra realitat social i cultural. Aquest és un aspecte de vital importància que cal preservar i potenciar a favor de la bona salut i del futur del nostre teatre.
En aquest context, la tria de nous autors per a una nova edició del T6 ha d’anar forçosament encaminada cap a la gent més jove, cap als creadors que tot just comencen i que, a través d’alguns premis o d’estrenes en teatres alternatius o de petit format, es troben fent els seus primers passos professionals i comencen a mostrar els trets de la seva personalitat artística.
La participació en el Projecte T6, amb tot el que comporta el seu procés: la priorització del treball de l’autor com a aspecte essencial de la creació teatral, la posada en comú de les pròpies inquietuds amb la resta dels participants, la possibilitat de treballar amb uns mínims recursos tècnics i professionals, la complicitat d’un equip artístic d’alt nivell, actors i actrius inclosos, però també la pressió d’una estrena prefixada, la resposta del públic i el ressò que tindrà en els mitjans; tot això ha de poder servir a aquests joves creadors per donar un pas definitiu en la seva trajectòria.
Seguint l’experiència de l’edició anterior i tenint en compte els seus bons resultats, l’edició actual del T6 repeteix alguns dels seus plantejaments de funcionament, amb lleugeres modificacions. D’una banda, com ja hem dit, repetim l’aposta pels creadors més joves, per bé que en aquesta ocasió la diversitat d’edats, estils i perfils creatius és força més marcada que en l’edició anterior; d’altra banda, mantenim també la fórmula d’una companyia o un nucli d’actors regulars i propis del T6, que s’anirà ampliant i complementant segons les necessitats de cada projecte; i, finalment, d’acord amb la voluntat expressada pels propis autors, també mantenim la idea d’una autoria global de l’espectacle, que inclou la direcció escènica com una faceta més del treball d’autor.

Per reproduir aquest vídeo es necessari tenir instal·lat el Flash player

Els actors i actrius Àngels Poch, Oriol Genís, David Vert, Anna Moliner i Òscar Castellví es mantenen, així, com a nucli estable i pal de paller de la Companyia T6, que es veurà ampliada per a cada espectacle, d’acord amb les necessitats de cada autor.
I els autors (7 en aquest cas, tenint en compte la presència d’un tàndem d’autors que treballen conjuntament) que formen la sisena edició del T6 i que estrenaran les seves propostes en el transcurs de les dues properes temporades a la Sala Tallers del TNC, són els següents:
Marc Angelet, Jordi Oriol, Marilia Samper, Jordi Faura, Helena Tornero i el tàndem format per Nao Albet i Marcel Borràs.
Són autores i autors joves, d’edats, estils i trajectòries diferents. Alguns d’ells treballen vinculats a grups de creadors o tenen companyia pròpia, altres combinen l’escriptura de teatre amb altres gèneres literaris o amb la pràctica actoral. En el currículum de tots ells, hi apareixen premis, mencions, reconeixements diversos que demostren l’interès i la intensitat de l’activitat que ja han dut a terme, malgrat la seva breu trajectòria. La presència dels seus primers treballs en sales alternatives, mostres i festivals de teatre, tallers de llicenciatura, cicles dedicats a la nova dramatúrgia, etc., ha servit perquè el TNC pogués detectar la seva veu i copsar la qualitat del seu món creatiu. Ara, a través del T6, cal que consolidin una via de creixement, de maduresa artística i professional, i, sobretot, d’aproximació al públic.