El TNC ofereix a les universitats i centres que imparteixin cicles formatius de grau superior la possibilitat d'organitzar diferents activitats, com ara seminaris o crèdits de lliure elecció relacionats amb els espectacles de la temporada, i mitjançant el seguiment d'alguna producció, aprofundir en algun dels textos o dels autors.

Cada centre pot dissenyar el crèdit, seminari o visita segons les seves necessitats i/o preferències, fent ús o no de les activitats organitzades des del TNC (col·loquis, trobades amb l'autor), assistint a algun assaig o visitant-ne les instal·lacions.
Per concertar alguna activitat us podeu posar en contacte amb el Servei educatiu del TNC.


Tel. 933 065 740
serveieducatiu@tnc.cat