Videoteca

La videoteca del TNC compta amb el fons audiovisual del Centre Dramàtic de la Generalitat, de la Companyia Flotats i del TNC. Tant estudiosos com públic interessat poden accedir a aquest fons de gairebé 400 enregistraments de teatre, òpera i dansa.

Requereix reserva prèvia. El TNC té habilitada una sala per visionar els materials.
Tel. 933 065 747
videoteca@tnc.cat