Informació per als abonats del TNC

Modalitats d'abonament

Abonament A la carta
A la venda a partir del 5 de setembre de 2012 i fins l' 1 de febrer de 2013

Inclou tots els espectacles de la temporada (excepte Donka, ras! i Panorama). Es poden escollir un mínim de 4 especatcles i un màxim de 14, amb un descompte superior com més obres es triïn.


Abonament Plaça de les Arts

A la venda a partir del 5 de setembre de 2012 i fins al 3 de novembre de 2012.

Inclou tres concerts de L'Auditori i tres obres del TNC.
Els concerts tenen una data fixada, mentre que en els espectacles de teatre es pot escollir el dia (sempre que hi hagi aforament disponible).


Per a més informació:
Emma Pascual
Relació amb l’abonat
933 065 749
abonat@tnc.cat

Condicions dels abonaments

Tarifa individual
L’abonat té dret a una entrada com a màxim per a cada espectacle.
Tarifa duo
L’abonat té dret a dues entrades com a màxim per a cada espectacle, amb l’avantatge que els seients seran correlatius.

- Les entrades es podran sol·licitar en qualsevol moment de la temporada. Cal tenir en compte que com abans es faci l'emissió de les entrades, millor seran les localitats.

- En cas de suspensió d'una funció, es canviarà l'entrada per un altre dia per al mateix espectacle, sempre que hi hagi aforament disponible. En cas contrari, es canviarà per una entrada per a qualsevol altre espectacle del mateix cost.
En cap cas es retornaran els diners de l'entrada.

- Només es podrà fer un canvi d'entrada per cada espectacle de l'abonament (a taquilles o al telèfon
933 065 720). El termini màxim per fer el canvi serà d'un dia abans de l'hora d'inici de la funció.

- Si no s'ha utilitzat tot l'abonament durant la temporada, no es podrà compensar de cap manera.

- Els abonaments són personals i intransferibles.

- En cap cas no es podrà anul·lar cap abonament.