Enllaços d'interès

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

cultura.gencat.net

Edicions Proa
www.proa.cat

Singularis
www.singularis.com.es

Tot teatre
www.totteatre.cat

Amics del Liceu
www.amicsliceu.com

Mercat de les Flors
www.mercatflors.org

Teatre Lliure
www.teatrelliure.com

Institut del Teatre
www.institutdelteatre.org

L'Auditori
www.auditori.org

Club Tr3sC
www.tresc.cat

Suscriptors de La Vanguardia
www.suscriptoresdelavanguardia.com

Apropa cultura

www.apropacultura.cat

Bitò Produccions
www.bitoproduccions.com

La Troca
www.latroca.com

El Canal. Centre d’Arts Escèniques Salt/Girona
www.elcanalteatre.cat

La Troca
www.latroca.com

Centre d'Arts Escèniques de Reus
www.elcanalteatre.cat

Elsinor
http://www.elsinor.info

Festival Grec de Barcelona

http://grec.bcn.cat

Temporada Alta
www.temporada-alta.net

Compagnie DCA - Philippe Découflé
www.temporada-alta.net

Daniele Finzi Pasca
www.temporada-alta.net

Maduixa Teatre
www.temporada-alta.net

Murtra Ensemble
www.temporada-alta.net

Companyia de dansa Sol Picó
www.temporada-alta.net