Organització
Acords de creació i funcionament

Acords de creació i funcionament

Recull de l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'acorda la constitució de la societat anònima Teatre Nacional de Catalunya, SA i dels documents que configuren els seus estatuts actuals, així com de la normativa legal que li és aplicable.

Arxiu per descarregar

Responsable de l’actualització: Serveis Jurídics del TNC
Darrera actualització el: 11/02/2021
Propera actualització el: 31/01/2022