Condicions de seguretat i salut

Condicions de seguretat i salut

L’objectiu del Pla de contingència és garantir les condicions de seguretat i salut amb motiu del retorn progressiu a l’activitat un cop passada la situació de confinament, tot adoptant les mesures preventives necessàries per evitar qualsevol risc de contagi del coronavirus SARS-CoV2. a les instal·lacions del TNC