Organització
Directius

Directius

Inclou la informació objecte de publicitat activa de les persones que presten serveis al TNC amb funcions directives.

Informació identificativa i econòmica

Incompatibilitats

Actualització: continuada i en el cas de les incompatibilitats en el moment en que es presenten les declaracions en el Registre d’activitats, béns i interessos
Responsable de l’actualització: RRHH del TNC