Organització
Empleats públics

Empleats públics

Es publica informació sobre el personal laboral de caràcter estructural sense funcions directives.

Ocupació pública

Resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitats

Acció i representació sindical

Processos de selecció i promoció personal

Agendes públiques, invitacions i obsequis

Actualització: mensual/anual segons els cas
Darrera actualització: 09/04/2024
Responsable de l’actualització: RRHH del TNC i els treballadors del TNC assimilables a subdirectors/es, en el cas de la publicitat de les seves respectives agendes públiques, invitacions i obsequis.