Organització
Ètica

Ètica

L’objectiu del codi de conducta dels alts càrrecs és, en essència, garantir que la seva actuació s’ajusti a la llei i que sigui honesta i transparent en tot moment. Per tal de fer públics diversos aspectes de la seva gestió, en aquest espai es publiquen les agendes, els obsequis i els viatges dels alts càrrecs del TNC.

Els codis de conducta, bones pràctiques i ètics en general i d’altra informació

L’agenda de visites i reunions amb grups d’interès, obsequis rebuts i invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments

Viatges a l’estranger realitzats per raó del càrrec i en representació del TNC

Actualització: continuada
Responsable de l’actualització: Les direccions executives i artístiques del TNC, a excepció de l’apartat de bona administració que el responsable es el departament d’Administració