Línies d'actuació
Avaluació de l'acció publica

Avaluació de l'acció publica

Es publica la informació relativa a l’execució anuals dels compromisos inclosos en els contractes programa signats entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el TNC.

Avaluació de l’acció pública

Actualització: contínua
Responsable de l’actualització: Administració del TNC