Plans i programes
Avaluació dels plans i els programes

Avaluació dels plans i els programes

Es publica la informació relativa a l’execució anuals dels compromisos inclosos en els contractes programa signats entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el TNC.

Avaluació dels plans i els programes

Actualització: 01/07/2024