Procediments i actuacions jurídiques
Règim d’intervenció administrativa

Règim d’intervenció administrativa

S’informa dels actes amb incidència sobre el domini públic, amb incidència sobre la gestió dels serveis públics, i d’aquells actes amb interès públic especial.

Règim d’intervenció administrativa

Actualització: contínua
Responsable de l’actualització: RRHH i Serveis Jurídics del TNC