Procediments i actuacions jurídiques
Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública

Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública

Inclou les resolucions administratives dels departaments de la Generalitat de Catalunya o dels òrgans executius del TNC que afectin directament el TNC, els usuaris dels serveis o activitats del TNC o la prestació de serveis i activitats que tinguin rellevància pública

Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública

Actualització: contínua
Responsable de l’actualització: RRHH i Serveis Jurídics del TNC