Procediments i actuacions jurídiques
Respostes a consultes que tinguin incidència general

Respostes a consultes que tinguin incidència general

S’informa de les respostes que tinguin una incidència especial sobre la interpretació i/o aplicació de les normes, emeses pel Gabinet Jurídic de la Generalitat, les assessories jurídiques dels departaments de la Generalitat o del TNC que afecten a la normativa aplicable al TNC; i relació de preguntes més freqüents relatives a les normes que regulen els procediments aplicables als serveis i activitats que presta l’entitat.

Respostes a consultes que tinguin incidència general

Actualització: contínua
Responsable de l’actualització: Serveis Jurídics del TNC