Procediments i actuacions jurídiques
Avaluacions de l’aplicació de les normes

Avaluacions de l’aplicació de les normes

Inclou les avaluacions de l’aplicació de les normes que es puguin esdevenir, susceptibles de ser publicades.

Avaluacions de l’aplicació de les normes

Actualització: contínua
Responsable de l’actualització: Serveis Jurídics del TNC