Dret d'accés a la informació pública
Comissió de garantia del dret d'accés a la informació pública

Comissió de garantia del dret d'accés a la informació pública

La Comissió de Garantia del Drets d’Accés a la Informació Pública (GAIP) és l’òrgan independent de tutela del dret d’accés a la informació de la ciutadania a Catalunya, davant del qual qualsevol persona pot reclamar quan se li denegui, total o parcialment, l’accés a la informació que sol·liciti o no li sigui lliurada i a la qual tingui dret.

Enllaç

Actualització: anual
Darrera actualització: 01/01/2024
Responsable de l’actualització: Administració del TNC