Altres serveis
Canviadors per a nadons

Canviadors per a nadons

Als lavabos dels dos edificis del TNC hi ha canviadors per a nadons.
Els canviadors per a nadons de la Sala Gran i de la Sala Petita es troben als lavabos del vestíbul de la Sala Petita i els canviadors per a nadons de la Sala Tallers es troben al vestíbul de la mateixa sala.