Organització
Bon govern

Bon govern

Bon govern

L’objectiu del codi de conducta dels alts càrrecs és, en essència, garantir que la seva actuació s’ajusti a la llei i que sigui honesta i transparent en tot moment. En aquest espai també es publiquen els viatges a l’estranger dels alts càrrecs i les agendes, obsequis i invitacions d’aquests alts càrrecs i del personal assimilat a subdirector/a.

Arxius per descarregar

Responsable de l’actualització:: L’alta direcció i aquell personal assimilat a subdirector/a del TNC
Actualització: Contínua