Contractació
Contractes subscrits, executats i estadístiques

Contractes subscrits, executats i estadístiques

Accés a l'apartat de Contractació del Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya, on es poden consultar els contractes subscrits pel TNC i publicats al Registre Públic de Contractes de la Generalitat, així com tota aquella informació estadística al respecte.

Enllaç