Organització
Treballadors del TNC. Acords, pactes i convenis en matèria de personal i representació sindical

Treballadors del TNC. Acords, pactes i convenis en matèria de personal i representació sindical

Relació dels convenis, acords i pactes laborals vigents en les relacions laborals del TNC amb els seus treballadors.

Arxius per descarregar

Responsable de l’actualització: Recursos humans del TNC
Darrera actualització el: 25/09/2020
Propera actualització el: 31/01/2021