Contractació
Convenis i encàrrecs de gestió

Convenis i encàrrecs de gestió

Informació sobre els convenis de col·laboració vigents i els encàrrecs de gestió signats pel TNC amb tercers.

Arxiu per descarregar

Arxiu per descarregar

Responsable de l’actualització: Serveis Jurídics del TNC
Darrera actualització el: 21/03/2023
Propera actualització el: 31/01/2024