Economia i finances
Expedients de despesa plurianuals

Expedients de despesa plurianuals

Acords de Govern pels quals s'autoritza el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, departament al qual està adscrit el TNC, a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs de la partida de transferència al TNC.

Arxius per descarregar

Responsable de l’actualització: Administració i Finances del TNC
Darrera actualització el: 18/11/2022
Propera actualització el: 31/01/2023