Informació

Funció accessible

  • Espectacle
  • Activitat vinculada a l'espectacle HITS
  • Jardins Sala Tallers

Una temporada més accessible que mai

El servei disponible per a aquesta funció és la interpretació en llegua de signes.

Més informació a accessibilitats