Economia i finances
Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

Accés a les auditories internes realitzades per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i als informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes al TNC, a partir de l'1 de juliol de 2015.

Arxius per descarregar

Responsable de l’actualització: Administració i Finances del TNC
Darrera actualització el: 09/03/2022
Propera actualització el: 31/01/2023