Mesures de seguretat extraordinàries

Mesures de seguretat extraordinàries

Condicions

  • Per accedir a la sala caldrà l'ús obligatori de mascareta.
  • Hi haurà gel hidroalcohòlic als accessos.
  • L'accés es realitzarà pel vestíbul de la sala corresponent.
  • Caldrà mantenir en tot moment la distància de seguretat.
  • L'entrada i la sortida de la sala s’ha de fer de manera ordenada. Seguiu en tot moment les indicacions del personal de sala i d’acomodació.
  • Ocupeu exclusivament la butaca assignada a la vostra entrada.
  • Només estarà permès l'ús de l'ascensor quan el personal de sala ho estimi oportú.