Biblioteca del TNC
MOLIÈRE, Dom Juan o el festí de pedra

MOLIÈRE, Dom Juan o el festí de pedra

Don Joan. Don Joan és, per a tothom, la imatge del seductor. Quan alguna cosa és la imatge d’alguna altra cosa, el mirall, que és el que retorna la imatge, es converteix en la presó. En el lloc on els nostres comportaments individuals es reconeixen a ulls de tothom. El consol. La força de la «manada» perquè res, ni ningú, s’aparti massa dels altres. La por. Com a punt de sortida i d’arribada. La por, sempre la por. Don Joan té por. De la responsabilitat, de les dones, de Déu, de la mort, de la vellesa, d’ell mateix... i per això fuig, s’amaga, lluita, sedueix, fornica... i per damunt de tot vol ser lliure, i per aconseguir-ho provoca i repta tota forma d’autoritat.

Molière. Jean-Baptiste Poquelin, conegut com a Molière, és el comediògraf més significatiu del teatre clàssic francès. Actor, director i autor, va guanyar-se el favor del públic de la seva època gràcies a les seves comèdies, que sovint van suscitar fortes polèmiques a causa de la virulència amb què es denunciaven determinats comportaments socials de les classes benestants.

Llegeix aquí el llibre

Altres textos relacionats amb el llibre