Contractació
Perfil del contractant

Perfil del contractant

Lloc web on, d’acord amb la Llei de contractes del sector públic, les entitats del sector públic han de publicar la informació relativa a la licitació, a l'adjudicació i a la formalització dels seus contractes.

Arxius per descarregar i enllaços

Responsable de l’actualització: Serveis jurídics del TNC
Darrera actualització el: 11/02/2021
Propera actualització el: 31/01/2022