Presentació del Programa social

Presentació del Programa social

El Teatre Nacional de Catalunya vol ser un teatre obert a tota la ciutadania, i per això, més enllà de la iniciativa teatral de caire social d’aquesta temporada, Youth#4, el TNC treballa amb diverses entitats amb l’afany de facilitar l’accés a la cultura a col·lectius que, per raons socials o econòmiques, tenen dificultats per accedir-hi i de fer del teatre una experiència normalitzadora i d’inclusió social.