Presentació temporada 2016-2017

Presentació temporada 2016-2017

Presentació temporada 2016-2017

En el paisatge de la nostra vida pública, hi ha pocs ritus col·lectius que mantinguin una relació tan privilegiada amb les paraules com ho fa el teatre.
La força de les imatges, amb la seva capacitat d’aglutinar extensos espais emocionals i simbòlics, pot ajudar-nos a establir vincles en la diferència, però massa sovint s’acaba revelant insuficient a l’hora de construir pactes que siguin realment vàlids per sustentar la nostra convivència més enllà d’eufòries efervescents i passatgeres. En una societat plural, afortunadament complexa, els pactes tenen necessitat dels mots per tal de ser perdurables: dels mots consistents, subtils, honestos, «plens».
Per aquesta raó, hem volgut que la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya es capbussés amb decisió en els laberints del llenguatge i explorés els discursos amb què vertebrem la nostra identitat, o amb què l’hem vertebrada al llarg de la nostra història més o menys recent.
Un any més, vull convidar-vos a celebrar amb nosaltres aquest extraordinari ritus civil que ens uneix,
el Teatre.

Xavier Albertí
Director artístic del TNC