Presentació temporada 2017-2018

Presentació temporada 2017-2018

La velocitat amb què s’encadenen els grans debats que afecten la nostra societat té sovint el perill de provocar-nos un vertigen estèril que ens impedeixi abordar-los com ens agradaria.
Per això, de vegades és útil recordar que molts dels problemes que se’ns plantegen —sobre privacitat, precarietat, sexisme, seguretat, participació, gènere, estabilitat, intimitat— no són sinó les múltiples cares d’un mateix concepte complex, la identitat. I sobretot de la seva principal derivació, la dignitat.
Aquesta temporada 2017/2018 hem volgut reflexionar explícitament sobre la qüestió de la identitat des d’aspectes molt diversos, explorant així mateix els conflictes que en resulten quan entra en xoc amb les múltiples dinàmiques del poder.
Som conscients que només des dels marges podrem bastir discursos sòlids sobre els paranys que amenacen la nostra dignitat. Per aquesta raó, i perquè entenem que el teatre és un dels millors espais que té la nostra societat per celebrar la dignitat humana, també hem volgut donar un rellevant protagonisme a realitats que mereixen trepitjar amb més força els escenaris de la nostra vida pública.
 
Xavier Albertí
Director artístic del TNC