Economia i finances
Subvencions i ajuts

Subvencions i ajuts

Informació relativa de les subvencions i ajuts públics atorgats pel TNC.

Subvencións i ajuts

Retribucions dels òrgans de direcció i administració

Actualització: anual
Darrera actualització: 14/06/2024
Responsable de l’actualització: Administració del TNC