Projecte E-Duo. Fundació Èxit

Projecte E-Duo. Fundació Èxit

La missió de la Fundació Èxit es reduir l'abandonament educatiu prematur de joves en situació de vulnerabilitat social a través de projectes formatius innovadors i escalables que configurin un itinerari i que aportin valor afegit a les empreses, potenciïn el treball en xarxa i promoguin la inserció laboral. El TNC col·labora amb el projecte E-Duo de formació a joves sobre el ventall de sortides professionals que ofereix el món del teatre.

Més informació.