Organització
Treballadors del TNC. Relació de llocs de treball, nombre d'efectius i retribucions

Treballadors del TNC. Relació de llocs de treball, nombre d'efectius i retribucions

Relació dels llocs de treball, del nombre d'efectius i dels imports satisfets als treballadors del TNC, en concepte de retribucions salarials, durant l'exercici indicat.

Arxiu per descarregar

Responsable de l’actualització: Recursos humans del TNC
Darrera actualització el: 13/03/2023
Propera actualització el: 31/01/2024