Informació

Rodoreda, mirall de llengües

  • Exposició
  • Activitat vinculada a l'espectacle La plaça del Diamant
  • Vestíbul principal

L’exposició Rodoreda, mirall de llengües se centra en les traduccions que s'han fet de la novel·la La plaça del Diamant al llarg dels anys des de la seva primera publicació el 1962. Aquesta exposició és una adaptació de Rodoreda, espejo de lenguas (Centre Cultural Blanquerna. Madrid, 15/09/08-06/01/09) i de Rodoreda, mirall de llengües. La plaça del Diamant, cinquanta anys (Institut d’Estudis Catalans i Fundació Mercè Rodoreda. Barcelona, 23/04/12-20/09/12).

Foto: Eulàlia Miret Raspall
©Arxiu de la Fundació Mercè Rodoreda