Dret d'accés a la informació pública
Sol·licitud d'informació pública

Sol·licitud d'informació pública

Formulari que pot utilitzar el ciutadà per exercir el dret d'accés a la informació pública, d'acord amb el que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Enllaç

Actualització: anual
Darrera actualització:01/01/2024
Responsable de l’actualització: Administració del TNC