Línies d'actuació
Informació estadística

Informació estadística

Conjunt d'indicadors que avaluarà l'assoliment dels objectius públics encomanats al TNC.

Any 2019

 • Pressupost de despesa corrent
  10.894.610€ Pressupost de despesa corrent
 • Inversions
  558.631€ Inversions
 • Ingressos propis
  2.837.572€ Ingressos propis
 • Transferències provinents de la Generalitat
  8.193.084€ Transferències provinents de la Generalitat de Catalunya
 • xifra plantilla
  115 Plantilla

Temporada 2018-2019

 • xifra artistes
  539 Artistes
 • xifra expectacles
  27 Espectacles
 • xifra funcions
  368 Funcions
 • xifra ocupació
  79,67% Ocupació
 • xifra espectadors
  126.985 Espectadors
 • xifra abonaments
  4.871 Abonaments
 • xifra ocupació escolar
  18.433 Ocupació escolar
 • xifra espectadors programa social
  1.989 Espectadors que han vingut a través de programes socials
 • xifra coproduccions
  24 Coproduccions i companyies convidades
 • xifra gira
  5 Espectacles en gira

 • xifra classic
  4 Teatre clàssic universal
 • xifra contemporani
  5 Teatre contemporani universal
 • xifra autòcton
  2 Patrimoni teatral autòcton
 • xifra contemporani autocton
  7 Teatre contemporani autòcton
 • xifra multidisciplinar
  0 Espectacle multidisciplinar
 • xifra familiar
  4 Teatre familiar
 • xifra música
  1 Música
 • xifra circ
  3 Dansa
 • xifra circ
  1 Circ