Informació estadística

Informació estadística

Conjunt d'indicadors que avaluarà l'assoliment dels objectius públics encomanats al TNC.

Any 2017

 • Pressupost de despesa corrent
  10.476.857€ Pressupost de despesa corrent
 • Inversions
  841.339€ Inversions
 • Ingressos propis
  2.673.717€ Ingressos propis
 • Transferències provinents de la Generalitat
  8.570.529€ Transferències provinents de la Generalitat de Catalunya
 • xifra plantilla
  111 Plantilla

Temporada 2016-2017

 • xifra artistes
  531 Artistes
 • xifra expectacles
  26 Espectacles
 • xifra funcions
  477 Funcions
 • xifra ocupació
  85% Ocupació
 • xifra espectadors
  113.556 Espectadors
 • xifra abonaments
  4.613 Abonaments
 • xifra ocupació escolar
  8.472 Ocupació escolar
 • xifra espectadors programa social
  1.672 Espectadors que han vingut a través de programes socials
 • xifra coproduccions
  19 Coproduccions i companyies convidades
 • xifra gira
  4 Espectacles en gira

 • xifra classic
  5 Teatre clàssic universal
 • xifra contemporani
  2 Teatre contemporani universal
 • xifra autòcton
  5 Patrimoni teatral autòcton
 • xifra contemporani autocton
  5 Teatre contemporani autòcton
 • xifra multidisciplinar
  2 Espectacle multidisciplinar
 • xifra familiar
  3 Teatre familiar
 • xifra música
  3 Música
 • xifra circ
  1 Dansa