Línies d'actuació
Informació estadística

Informació estadística

Conjunt d'indicadors que avaluarà l'assoliment dels objectius públics encomanats al TNC.

Any 2021

 • Pressupost de despesa corrent
  11.416.817€ Pressupost de despesa corrent
 • Inversions
  495.859€ Inversions
 • Ingressos propis
  1.719.048€ Ingressos propis corrents
 • Transferències provinents de la Generalitat
  10.238.341€ Transferències provinents de la Generalitat de Catalunya
 • xifra plantilla
  119 Plantilla

Temporada 2020-2021

 • xifra artistes
  408 Artistes
 • xifra expectacles
  26 Espectacles
 • xifra funcions
  295 Funcions
 • xifra ocupació
  82,5% Ocupació
 • xifra espectadors
  53089 Espectadors
 • xifra abonaments
  2404 Abonaments
 • xifra ocupació escolar
  3408 Ocupació escolar
 • xifra espectadors programa social
  645 Espectadors que han vingut a través de programes socials
 • xifra coproduccions
  16 Coproduccions i companyies convidades
 • xifra gira
  4 Espectacles en gira

 • xifra classic
  2 Teatre clàssic universal
 • xifra contemporani
  2 Teatre contemporani universal
 • xifra autòcton
  5 Patrimoni teatral autòcton
 • xifra contemporani autocton
  8 Teatre contemporani autòcton
 • xifra multidisciplinar
  0 Espectacle multidisciplinar
 • xifra familiar
  5 Teatre familiar
 • xifra música
  0 Música
 • xifra circ
  3 Dansa
 • xifra circ
  1 Circ