Línies d'actuació
Informació estadística

Informació estadística

Inclou les dades estadístiques del darrer exercici econòmic i temporada teatral.

Any 2022

 • Pressupost de despesa corrent
  12.572.223€ Despesa corrent
 • Inversions
  851.233€ Inversions
 • Ingressos propis
  2.566.814€ Ingrés corrent que no és transferència Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
 • Transferències provinents de la Generalitat
  11.132.336€ Transferència provinent del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
 • xifra plantilla
  129 Plantilla

Temporada 2021-2022

 • xifra artistes
  519 Artistes
 • xifra expectacles
  39 Espectacles
 • xifra funcions
  397 Funcions
 • xifra ocupació
  58,80% Ocupació
 • xifra espectadors
  79.318 Espectadors
 • xifra abonaments
  2.601 Abonaments
 • xifra ocupació escolar
  7.922 Estudiants al servei educatiu
 • xifra espectadors programa social
  11.262 Usuaris del programa social
 • xifra coproduccions
  29 Coproduccions i companyies convidades
 • xifra gira
  15 Espectacles en gira

 • xifra classic
  1 Teatre clàssic universal
 • xifra contemporani
  11 Teatre contemporani universal
 • xifra autòcton
  3 Patrimoni teatral i nou repertori autòcton
 • xifra contemporani autocton
  7 Teatre contemporani autòcton
 • xifra multidisciplinar
  11 Espectacle multidisciplinar
 • xifra familiar
  3 Teatre familiar
 • xifra música
  1 Música
 • xifra circ
  2 Dansa
 • xifra circ
  0 Circ