Informació estadística

Informació estadística

Conjunt d'indicadors que avaluarà l'assoliment dels objectius públics encomanats al TNC.

Any 2016

 • Pressupost de despesa corrent
  10.023.558€ Pressupost de despesa corrent
 • Inversions
  812.525€ Inversions
 • Ingressos propis
  2.471.503€ Ingressos propis
 • Transferències provinents de la Generalitat
  8.366.936€ Transferències provinents de la Generalitat de Catalunya
 • xifra plantilla
  115 Plantilla

Temporada 2015-2016

 • xifra artistes
  283 Artistes
 • xifra expectacles
  20 Espectacles
 • xifra funcions
  335 Funcions
 • xifra ocupació
  92% Ocupació
 • xifra espectadors
  127.790 Espectadors
 • xifra abonaments
  4.213 Abonaments
 • xifra ocupació escolar
  16.141 Ocupació escolar
 • xifra espectadors programa social
  2.128 Espectadors que han vingut a través de programes socials
 • xifra coproduccions
  13 Coproduccions i companyies convidades
 • xifra gira
  4 Espectacles en gira

 • xifra classic
  5 Teatre clàssic universal
 • xifra contemporani
  1 Teatre contemporani universal
 • xifra autòcton
  5 Patrimoni teatral autòcton
 • xifra contemporani autocton
  5 Teatre contemporani autòcton
 • xifra multidisciplinar
  2 Espectacle multidisciplinar
 • xifra familiar
  2 Teatre familiar
 • xifra música
  1 Música
 • xifra circ
  1 Circ