Línies d'actuació
Informació estadística

Informació estadística

Conjunt d'indicadors que avaluarà l'assoliment dels objectius públics encomanats al TNC.

Any 2018

 • Pressupost de despesa corrent
  10.559.845€ Pressupost de despesa corrent
 • Inversions
  315.580€ Inversions
 • Ingressos propis
  2.814.134€ Ingressos propis
 • Transferències provinents de la Generalitat
  8.296.795€ Transferències provinents de la Generalitat de Catalunya
 • xifra plantilla
  115 Plantilla

Temporada 2017-2018

 • xifra artistes
  623 Artistes
 • xifra expectacles
  24 Espectacles
 • xifra funcions
  341 Funcions
 • xifra ocupació
  77,27% Ocupació
 • xifra espectadors
  111.385 Espectadors
 • xifra abonaments
  5.219 Abonaments
 • xifra ocupació escolar
  15.145 Ocupació escolar
 • xifra espectadors programa social
  2.996 Espectadors que han vingut a través de programes socials
 • xifra coproduccions
  18 Coproduccions i companyies convidades
 • xifra gira
  10 Espectacles en gira

 • xifra classic
  4 Teatre clàssic universal
 • xifra contemporani
  2 Teatre contemporani universal
 • xifra autòcton
  1 Patrimoni teatral autòcton
 • xifra contemporani autocton
  6 Teatre contemporani autòcton
 • xifra multidisciplinar
  1 Espectacle multidisciplinar
 • xifra familiar
  3 Teatre familiar
 • xifra música
  3 Música
 • xifra circ
  2 Dansa
 • xifra circ
  2 Circ