Educació primària
Dossiers pedagògics de primària

Dossiers pedagògics de primària

Són un material útil per als professors que assisteixen amb els seus alumnes a les representacions, especialment recomanats pel Servei educatiu del TNC. 

Els dossiers pedagògics es publiquen uns dies abans de l'estrena dels espectacles.