Educació secundària i batxillerat
Dossiers pedagògics de secundària

Dossiers pedagògics de secundària

Són un material útil per als professors que assisteixen amb els seus alumnes a les representacions, especialment recomanats pel Servei educatiu del TNC.

Els dossiers pedagògics es publiquen uns dies abans de l'estrena dels espectacles.