Educació secundària i batxillerat
Espectacles adreçats a educació secundària i batchillerat 2019-2020

Espectacles adreçats a educació secundària i batchillerat 2019-2020

Conscients que les arts escèniques són una eina molt útil per a la formació i el desenvolupament cultural dels joves, el Teatre Nacional de Catalunya vol potenciar el teatre com a instrument per al servei educatiu, oferint espectacles adreçats als joves.
Els centres educatius poden escollir entre les funcions indicades pel Servei educatiu del TNC en horari escolar o funcions obertes al públic general en horari de nit.
Make the reservation now and confirm later the final number of people. Book here