Information

Festival Simbiòtic: Interpretant el teatre

Curs d’interpretació de llengua de signes especialitzat en arts escèniques

Actualment, el món de les arts escèniques continua sent majoritàriament audista, la majoria d’espectacles estan fets per i per a persones oïdores prioritzant la llengua oral i no tenint en compte les persones sordes, ni com a públic ni com a professionals. Aquesta mancança quant a l’accessibilitat fa que l’intèrpret de llengua de signes en arts escèniques sigui una figura a reivindicar i que cada cop més hauríem de trobar als nostres teatres.

«Interpretant el teatre» s’emmarca dins del Festival Simbiòtic 2019, amb l’objectiu de crear un espai de debat I d’aprenentatge on compartir coneixements i recursos sobre la llengua de signes, la cultura sorda en les arts escèniques i la feina de l’intèrpret de llengua de signes en aquest àmbit. Investigarem les diferents opcions i perfils així com recursos lingüístics que ens poden ajudar si volem treballar en el món de l’espectacle i la cultura.

Més informació i inscripció