Missió, visió i objectius

Missió, visió i objectius

Missió

El TNC és una institució cultural creada per contribuir al creixement cultural del país a través de les arts escèniques.

Visió

El TNC, com a equipament cultural públic, vol contribuir al posicionament de les arts escèniques com a eina de millora d'una societat en constant evolució,  mitjançant l'excel·lència de propostes artístiques i pedagògiques obertes a tothom.

Objectius estratègics del Teatre Nacional de Catalunya

El conjunt de la programació i de totes les activitats del TNC han de garantir les obligacions de servei públic següents, les quals es consideraran els seus objectius estratègics:
  1. Garantir l’excel·lència i la diversitat de la programació amb el teatre com a eix fonamental i impulsar la creació i la innovació en les arts escèniques tot integrant altres llenguatges i sensibilitats artístiques.
  2. Facilitar l’accés de tots els ciutadans de Catalunya a la cultura per mitjà de les arts escèniques i orientar la programació als seus interessos i necessitats per posicionar el Teatre Nacional de Catalunya com a servei públic i aconseguir millorar el retorn social de l’aportació pública.
  3. Garantir i potenciar l’ús de la llengua catalana en les arts escèniques i difondre el patrimoni cultural propi.
  4. Desenvolupar estratègies de relació específiques per a cadascun dels públics del TNC (espectadors, patrocinadors i mecenes, mitjans de comunicació, institucions públiques i privades relacionades amb les arts escèniques i la cultura del país, proveïdors, etc.).
  5. Promoure la projecció internacional del TNC i aconseguir que el públic tingui accés a les millors creacions internacionals a Catalunya.
  6. Assegurar la sostenibilitat, la transparència, l’eficiència i la qualitat de la gestió.