Privacy policy

Privacy policy

Teatre Nacional de Catalunya, SA com a responsable del tractament de dades i d'aquest lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, general de protecció de dades i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, posa a la seva disposició aquesta política de privacitat amb la finalitat d'informar-lo, de manera detallada, sobre com tractem les seves dades personals i com protegim la seva privacitat així com la informació que ens proporciona.
En aquesta política de privacitat li expliquem quins són els seus drets quant a la seva informació personal i la manera d'exercir-los. Addicionalment, posat cas que necessiti dirigir-se a l'autoritat competent en matèria de protecció de dades, li’n proporcionem el contacte.

Nosaltres, els responsables del tractament de les seves dades
Teatre Nacional de Catalunya, SA
NIF: A60942851
Domicili social: Plaça de les Arts, núm. 1, 08013 de Barcelona
Telèfon: 933 065 600
Correu electrònic: dadespersonals@tnc.cat

Delegat de Protecció de Dades extern (DPD): Xavier Saula, AURIS ADVOCATS, carrer de Pau Claris, 154, 2a planta, de Barcelona (CP 08009), Telèfon 937 42 60 40
Si teniu qualsevol tipus de consulta, dubte o comentari o si desitgeu fer-nos algun suggeriment sobre com utilitzem les dades personals, podeu enviar un correu electrònic a través de l'adreça dadespersonals@tnc.cat

Quin tipus d'informació sobre vostè podríem recollir?
Les dades personals que recollim dels usuaris i clients es poden agrupar segons les categories següents:

 • Dades bàsiques i de contacte: com poden ser el nom, el o els cognom/s, data de naixement. Incloent-hi també el seu codi postal, correu electrònic i número de telèfon.
 • Dades financeres i econòmiques: en aquest grup quedarien inclosos els detalls de pagament, devolució i reintegrament, així com les transaccions comercials efectuades amb nosaltres. Incloent-hi dades de verificació de la identitat per a l'acceptació de pagaments i les comprovacions financeres pertinents per poder dur a terme les transaccions comercials.
 • Dades professionals i d'ocupació: en aquesta categoria s'englobarien els seus interessos professionals i la seva identitat professional publicada en línia en la nostra borsa de treball.
 • Dades tècniques: incloent-hi l'adreça IP, dades de registre, navegador i versió utilitzats, la zona i ús horaris, tipus de plugins instal·lats en el seu navegador, sistema operatiu i altra tecnologia utilitzada durant l'accés a la nostra plataforma.
 • Dades del seu compte d'usuari: com el nom de perfil i la contrasenya, l’històric de subscripcions/compres, interessos, preferències, suggeriments remesos per vostè o qualsevol tipus d'enquesta que ens hagi respost.
 • Dades de navegació: inclou la informació relativa a la seva manera de navegar quan visita la nostra plataforma.
 • Preferències de màrqueting i comunicació: recollim les seves preferències per rebre comunicacions comercials i notícies nostres.
 • Imatges captades per càmeres de videovigilància: aquí s'agrupen les imatges que podrien captar-se mitjançant càmeres de videovigilància en el teatre i taquilles.
Com recollim les seves dades personals?
Com a norma general, la major part de la seva informació personal ens la proporciona directament vostè ja sigui personalment en punts de venda físics, com per telèfon, correu electrònic, formularis web o responent enquestes. No obstant això, també podem obtenir informació de:
 • Tercers vinculats amb nosaltres, com la d’un tercer que hagi recollit prèviament el seu consentiment exprés per a aquesta finalitat, com per exemple el seu banc o caixa, o els altres punts de venda externs al TNC.
 • Galetes que habilitem a la nostra web. Per a més informació, pot visitar la nostra política de galetes https://www.tnc.cat/ca/cookies
 • Els nostres sistemes d'accés a les instal·lacions: registres d'entrada i recepció, càmeres de videovigilància, sistemes de comunicació i missatgeria instantània, correu electrònic o xarxes socials.
Què pot ocórrer si no ens facilita la seva informació personal?
Quan el seu consentiment resulti imprescindible per al tractament de les seves dades personals o per a finalitats concretes, o bé quan sigui un requisit necessari per iniciar una relació contractual, no podrem oferir-li el servei sol·licitat si no ens facilita les dades.

Amb quina finalitat tractem la seva informació personal?
Adjuntem una taula detallada amb la finalitat per a la qual recollim les seves dades i la base legal que ens legitima per poder-ho fer:
1) Proporcionar-li els nostres productes o serveis, gestionar el seu enviament i acceptar pagaments i cobraments deguts.
La base legal per tractar la seva informació personal és l’execució d’un contracte i el seu consentiment exprés.

2) Registrar-se com a usuari web.
La base legal per tractar la seva informació personal és l’execució d’un contracte i el seu consentiment exprés.

3) Gestionar la nostra relació amb els nostres clients, la qual inclou:
(1) Notificar-li canvis en les nostres condicions de contractació o polítiques diverses.
(2) Sol·licitar que es respongui una enquesta o es valorin els nostres productes/serveis.
La base legal per tractar la seva informació personal és el consentiment de l’usuari, en interès legítim propi (per actualitzar els nostres registres i conèixer l'opinió dels clients sobre els nostres productes/serveis) i l’execució contractual.

4) Remetre les comunicacions comercials, butlletins i publicitat, per qualsevol canal de comunicació.
La base legal per tractar la seva informació personal és el consentiment de l’usuari i en interès legítim propi (sempre que no hagi expressat el seu desig de deixar de rebre comunicacions, opt-out o desactivació).

5) Respondre a les consultes i/o proporcionar informació requerida per l'interessat, incloent-hi l'enviament de pressupostos.
La base legal per tractar la seva informació personal és l’execució contractual, en interès legítim propi (per actualitzar els nostres registres i conèixer l'opinió dels clients sobre els nostres productes/serveis) i per obligació legal.

6) Gestionar les interaccions dels usuaris en les nostres xarxes socials.
La base legal per tractar la seva informació personal és el compliment d'una obligació legal (per exemple per eliminar comentaris ofensius, racistes, grollers o injuriosos; mantenir un ambient de respecte i integració, preservar la intimitat de menors, etc.) i en interès legítim propi (quan eliminem publicitat de tercers de les nostres xarxes, per exemple).

7) Utilitzar dades analítiques per millorar l'experiència de navegació web, implementar estratègies de màrqueting i optimitzar processos de contractació mitjançant l'ús de galetes.
La base legal per tractar la seva informació personal és el consentiment de l'interessat (en acceptar l'ús de galetes analítiques, per exemple).

8) Administrar i protegir el nostre negoci i la nostra pàgina web. Això inclou la detecció de problemes de navegació, anàlisi de dades, testos de la web etc.
La base legal per tractar la seva informació personal és el compliment d'una obligació legal.

9) Suggerir-li i recomanar-li els productes i serveis que puguin ser del seu interès.
La base legal per a tractar la seva informació personal es el seu consentiment.

10) Proveir d'informació personal les autoritats o per requeriment judicial.
La base legal per tractar la seva informació personal és el compliment d'una obligació legal.

11) Dotar de major seguretat les nostres instal·lacions físiques (instal·lació de càmeres de CCTV/videovigilància, control d'accessos).
La base legal per tractar la seva informació personal és el compliment d'una obligació legal.

12) Actualització i millora dels registres dels nostres clients.
La base legal per tractar la seva informació personal és el nostre interès legítim (per verificar que podem seguir en contacte amb els nostres clients per a qüestions relacionades amb les seves subscripcions, comandes o productes adquirits).

13) Elaboració de perfils a fi de conèixer els productes que més li puguin encaixar, així com la millor manera de comunicar-los-hi, segons les seves preferències.
La base legal per tractar la seva informació és el seu consentiment exprés i en qualsevol moment pot oposar-s’hi i retirar-lo per no ser objecte de l’elaboració de perfils.

A qui podem comunicar les seves dades personals?

Tot i que la major part de les dades que recollim resideixen en servidors del Teatre Nacional de Catalunya, en alguns casos és necessari comunicar a terceres parts la informació que ens heu proporcionat per poder-vos prestar el servei sol·licitat.
També hi ha empreses que ens presten altres tipus de serveis, les quals actuaran com a encarregats del tractament, i amb les quals tenim subscrit el contracte corresponent que recull les obligacions i responsabilitats marcades per la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.
També compartirem informació personal amb els cossos i forces de seguretat quan la llei ens hi obligui.

On allotgem la seva informació personal?
Tota la informació que ens proporcioni, tant a través d'aquesta web com per altres vies o canals, serà allotjada en els servidors cloud de Microsoft Azure.
Aquests servidors estan allotjats dins de l'Espai Econòmic Europeu.

Durant quant temps conservarem les seves dades personals?
Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o fins que exerceixi el seu dret de cancel·lació, oposició o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificadores i del trànsit durant un termini màxim de 5 anys pel cas que fos requerit pels jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l'ús indegut de la pàgina web.
Les imatges de videovigilància seran conservades un màxim de 30 dies.

Així mateix, li comuniquem que les nostres polítiques de conservació de la informació s'ajusten als terminis que marquen les diferents responsabilitats legals a efectes de prescripció:

a) Regla general:
En virtut del que estableix l'article 30 del Codi de comerç, i llevat d’altres criteris, tots els documents i/o informació de l'empresa es conservarà durant 6 anys.
Això afecta tota la documentació comptable, fiscal, laboral o mercantil, inclosa la correspondència.

b) Terminis específics:
La nostra empresa també ha de marcar uns terminis mínims d’acord amb la tipologia de dades que es tractin i d’acord amb els diferents terminis de prescripció, els quals hauran de conèixer cadascun dels departaments.
L’usuari no serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

Les nostres comunicacions
Tota la informació personal que ens comuniqui s'incorporarà als nostres sistemes d'informació.
Si compra entrades mitjançant la nostra pàgina web https://www.tnc.cat li sol·licitarem que ens proporcioni informació sobre vostè, a més a més del seu nom, de les dades de contacte i de la informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit. Haurà de tenir en compte, posat cas de procedir a la compra d’entrades, les condicions específicament regulades a https://www.tnc.cat/ca/condicions-generals-contractacio.

Com deixar de rebre comunicacions de màrqueting (opt-out o de desactivació)?
En qualsevol moment pot revocar qualsevol consentiment exprés que ens hagi donat per enviar-li informació comercial. Per a això pot sol·licitar-ne la baixa mitjançant l'opció (opt-out) quan estigui habilitada en la nostra web, o bé escrivint-nos un correu electrònic amb l'assumpte “Baixa” a dadespersonals@tnc.cat.

D'acord amb la LSSICE, mai enviarem SPAM, per tant, no li enviarem correus comercials si no han estat sol·licitats o autoritzats per vostè. No obstant això, en totes les nostres comunicacions, tindrà la possibilitat de revocar el seu consentiment.
No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Responsabilitat de l'usuari - Declaració de veracitat
En facilitar-nos la seva informació personal a través de canals electrònics, l'usuari declara que és major de 14 anys i que totes les dades facilitades a Teatre Nacional de Catalunya SA són verdaderes, exactes, completes i actualitzades. A aquest efecte, l'usuari confirma que respon de la veracitat de les dades comunicades i que mantindrà convenientment actualitzada aquesta informació de manera que respongui a la seva situació real. Així mateix, es farà responsable de les dades falses i inexactes que pugui proporcionar, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que se’n poguessin derivar.

Si ens envia el seu currículum
Posat cas que ens vulgui fer arribar el seu CV a través de la nostra web, li comuniquem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que pugui haver-hi, a través d’una anàlisi del seu perfil professional amb l'objectiu de seleccionar la candidatura més adequada per a la vacant eventual.
No acceptem currículums remesos per altres canals (per exemple lliurats en mà en suport paper). Si es produeix alguna modificació en les dades, li preguem que ens ho comuniqui per escrit com més aviat millor, amb la finalitat de mantenir les seves dades degudament actualitzades.
Els currículums es conservaran durant un termini màxim d'un any, transcorregut el qual es procedirà a la seva destrucció segura i a la supressió de totes les dades incloses. Li garantim un total respecte a la confidencialitat. En aquest sentit, transcorregut el termini esmentat, si desitja continuar participant en els possibles processos de selecció, haurà de remetre novament el seu currículum.

Com mantenim la seva informació segura?
Ens prenem molt seriosament la protecció de les seves dades. Per aquest motiu, garantim la implementació de les mesures de seguretat, controls i procediments de caràcter físic, organitzatiu i tecnològic, apropiades per evitar que la seva informació es perdi accidentalment, s'utilitzi o s'hi accedeixi malintencionadament.
Limitem l'accés a les seves dades a persones i entitats legitimades a aquest efecte i ens assegurem de formar degudament tot el nostre personal. Tots els intervinents en el tractament de les seves dades personals estan subjectes al deure de confidencialitat.
Addicionalment, apliquem procediments tècnics per reaccionar davant de qualsevol sospita que pogués ser una bretxa de seguretat de les dades. Si és necessari, li ho notificarem així com també a l'autoritat de control (l'AEPD a Espanya), d'acord amb la normativa vigent.

Com exercir els seus drets ARCO-POL?
Tant el RGPD com la norma de transposició a la legalitat espanyola (la LOPDGDD), li garanteixen l'exercici dels drets següents, els quals pot exercir en qualsevol moment i sempre de manera gratuïta:

Dret d'accés
El dret a sol·licitar la restricció del tractament de les seves dades.

Dret de rectificació
El dret a sol·licitar la correcció d'errors en la informació personal.

Dret de cancel·lació/supressió (dret a l'oblit)
El dret a sol·licitar que s’elimini la seva informació personal – en algunes situacions.

Dret de limitació
El dret a sol·licitar la restricció del tractament de les seves dades.

Dret d'oposició
El dret a oposar-se a:
-el tractament de les seves dades per a màrqueting directe (inclosa la creació de perfils).
-el fet que continuem tractant les seves dades en unes certes circumstàncies. Per exemple, el tractament efectuat sobre la base del nostre interès legítim.

Dret de portabilitat
El dret a rebre la seva informació personal d’una manera estructurada, en un format llegible i/o transmetre aquestes dades a un tercer – en situacions concretes.

Decisions individuals automatitzades
Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o afecti significativament.

Per exercir qualsevol dels drets esmentats, pot escriure'ns amb la seva sol·licitud al correu electrònic específicament habilitat a aquest efecte: dadespersonals@tnc.cat.

Haurà d'adjuntar a la seva sol·licitud d’informació què necessita amb exactitud i, en tot cas, l’acreditació de la seva identitat, vàlida en dret.

L'autoritat de control en matèria de protecció de dades
Esperem poder resoldre qualsevol qüestió o dubte que pugui preocupar-lo en relació amb la seva informació personal. Però si desitja interposar una queixa davant l'autoritat competent, hi té dret.
La màxima autoritat en matèria de protecció de dades a Espanya és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
https://www.aepd.es/es - Tel: 91 266 35 17.

Record of processing activity
The updated list of processing activities carried out by the TNC are detailed in the following document:
RATS TNC 2024 (PDF)

Canvis en la política de privacitat actual
Teatre Nacional de Catalunya SA es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.