Work at TNC

Work at TNC

Submit application

(Pes màxim de 50MB i tipus: pdf, doc, docx, pages)
En aquest apartat pots incloure enllaços que aportin informació professional al teu perfil (xarxes socials, vídeos,...).

Classify according to the following structure

Àrea Tècnica

Coordinació tècnica

Coordinació tècnica

Maquinària

Maquinària

Luminotècnia

Luminotècnia

Utilleria

Attrezzo

Sastreria

Sastreria
Bugaderia

Perruqueria i caracterització

Perruqueria

So i audiovisuals

So i audiovisuals

Regidoria

Regidoria