Missió, visió i objectius

Missió, visió i objectius

Missió
El TNC és una institució cultural creada per contribuir al creixement cultural del país a través de les arts escèniques.

Visió
El TNC, com a equipament cultural públic, vol contribuir al posicionament de les arts escèniques com a eina de millora d'una societat en constant evolució, mitjançant l'excel·lència de propostes artístiques i pedagògiques obertes a tothom.

Objectius estratègics del Teatre Nacional de Catalunya
El conjunt de la programació i totes les activitats del TNC han de garantir les obligacions de servei públic següents, que són considerades els seus objectius estratègics:

  1. Elaborar la programació de la temporada artística garantint com a eixos el patrimoni català i universal, la innovació i la nova autoria catalana, el teatre contemporani, el teatre familiar, la dansa i les grans produccions internacionals.
  2. Fomentar i projectar la llengua catalana per mitjà de les arts escèniques.
  3. Desenvolupar i implantar un programa pedagògic i social entorn del fet teatral i les arts escèniques.
  4. Incloure la perspectiva de gènere en la programació del teatre, en la seva projecció pública i en el seu funcionament intern.
  5. Establir estratègies de creació i fidelització de públics per apropar les arts escèniques a tota la ciutadania.
  6. Contribuir al creixement/enfortiment de les empreses i els professionals de les arts escèniques del país.
  7. Actuar com a capçalera del sistema d’equipaments públics i potenciar la difusió de les arts escèniques pels territoris de parla catalana.
  8. Projectar l’activitat del TNC a l’exterior contribuint a la internacionalització de la cultura catalana.
  9. Garantir la sostenibilitat, la transparència, l’eficiència i la qualitat de gestió.