Avís legal

Avís legal

1.- INFORMACIÓ GENERAL

El Teatre Nacional de Catalunya SA (en endavant TNC) és una empresa pública participada íntegrament per la Generalitat de Catalunya que va ser constituïda per la producció i l’exhibició de tota mena d'espectacles escènics, amb atenció especial a les obres originals en llengua catalana.
El TNC té el seu domicili social a Barcelona, plaça de les Arts núm. 1 (08013), el seu CIF és: A-60942851.
La societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 28716, full B-139.688.
L'accés a aquest lloc web suposa l'acceptació per part de l'usuari de totes les condicions d'aquest avís legal.
El TNC es reserva la facultat de modificar i d’actualitzar els continguts i la configuració del lloc web i d'aquest avís legal.
 
2.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

2.1.- El TNC és propietari del domini tnc.cat, allotjat a la URL www.tnc.cat .
Aquest lloc web forma part del TNC de manera que el seu disseny, la seva estructura, distribució, els seus textos i continguts, logotips, botons, les seves imatges, el codi font, així com tots els drets de propietat industrial i intel·lectual i qualsevol signe distintiu o logotip, pertanyen al TNC.
Per tant, no se’n permet qualsevol utilització, còpia, reproducció, així com eliminació, lesió, alteració i/o modificació, parcial o bé total, temporal o definitiva sense l'autorització expressa i per escrit del TNC.
Així mateix, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual i qualsevol altre signe distintiu, inclosos els continguts, documents, textos i les ressenyes publicades a la web , així com imatges, vídeos, disseny, gràfics, dibuixos, botons, logotips i marques dels diferents col·laboradors, pertanyen als seus autors, per la qual cosa se’n prohibeix qualsevol utilització, còpia, reproducció, eliminació, lesió, alteració i/o modificació, parcial o bé definitiva sense l'autorització expressa i per escrit dels seus autors.
Queda expressament prohibit l'ús no autoritzat dels continguts d'aquest lloc web i, en especial, d'aquells usos que lesionin els drets de la propietat intel·lectual dels seus autors.
Per a la utilització autoritzada dels continguts del lloc web, sempre dintre dels usos informatius o pedagògics, adreceu-vos a info@tnc.cat.
 
2.2.- Enllaços web
Els vincles d'aquest lloc a llocs web de tercers se subministren exclusivament com una utilitat per a l'usuari, el qual, posat cas d'utilitzar aquests enllaços, està sortint de la web del Teatre Nacional de Catalunya.
Per tant, l'ús d'aquests enllaços porta l'usuari a pàgines de les quals el TNC no n'és titular ni responsable jurídic.
En conseqüència, el TNC no es responsabilitza d'aquests llocs web ni de qualsevol informació, programari, producte, material, servei o qualsevol resultat que l'usuari pugui obtenir d'aquestes pàgines web.
 
3.- CONDICIONS D'ÚS
 
3.1.- Gratuïtat del servei.
L'usuari es compromet a fer un ús legal dels serveis, dels productes i de les utilitats que ofereix el TNC mitjançant el web www.tnc.cat.
L'accés als serveis que s'ofereixen sol ser gratuït. Posat cas d'haver-hi productes o serveis que requereixin un pagament, les condicions seran degudament comunicades.
 
3.2.- Registre d'usuari.
Amb caràcter general, l'accés a la informació i a les utilitats del lloc web no exigeix cap registre d'usuari previ.
Els usuaris, però, sí podran sol·licitar la recepció d'informació i publicitat sobre el TNC. En aquest cas, l'usuari haurà d’emplenar el formulari corresponent. L'usuari garanteix que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran pròpies i certes. L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que l'ús d'aquesta informació pugui ocasionar al TNC o a tercers. Igualment, l'usuari es compromet a notificar al TNC qualsevol canvi que es pugui produir en relació amb la informació i amb les dades personals comunicades.
 
3.3.- Menors d'edat.
Els menors d'edat que vulguin fer ús d'aquest lloc web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, els quals seran els responsables dels seus actes.
Aquest lloc web pot contenir informacions no adequades a menors d'edat. Per aquesta raó, s'informa als pares de l'existència de programes i eines informàtiques de bloqueig i filtre per a continguts d'internet inapropiats.
El TNC garanteix la protecció del menor quant als continguts adreçats especial al públic familiar.
 
3.4.- Usos permesos.
Està permesa la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut d'aquest lloc web, sempre d’acord amb la legalitat vigent, amb respecte a la normativa de protecció de la propietat intel·lectual i industrial i d’acord amb les condicions següents:
 
1.- Usos compatibles amb la pàgina.
2.- Que es faci per obtenir informació per a ús personal. Qualsevol altre tipus d´ús i, especialment aquells usos que impliquin comunicació pública, haurà de ser autoritzat, si escau, pel TNC i pels autors dels continguts.
3. Respecte de la integritat del contingut.
 
4.- RESPONSABILITATS I EXEMPCIONS

El TNC no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'accés a aquest lloc web, com virus informàtics o altres programes nocius que puguin afectar el sistema informàtic de l'usuari.
El TNC no serà responsable dels continguts de les pàgines o dels sistemes de tercers connectats a aquest lloc web.
El TNC no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar a l'usuari a o tercers, posat cas d'incompliment de la normativa que es consigna en aquest avís legal.
 
5.- PROTECCIÓ DE DADES

Tota informació rebuda dels usuaris d'aquest lloc web serà tractada amb la màxima confidencialitat.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals i reglamentació complementària, així com d’acord amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s'informa als usuaris que les dades personals que facilitin al TNC seran incorporades a un fitxer del qual és titular el TNC, i seran utilitzades exclusivament per a la finalitat per a la qual han estat recollides.
Els usuaris que facilitin les seves dades, consenteixen expressament la cessió a tercers de les seves dades, sempre dintre de les finalitats per a les quals han estat recollides.
En tots els casos, els cessionaris podran exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, mitjançant un correu electrònic a dadespersonals@tnc.cat
 
6.- GALETES

Quan l'usuari accedeixi a la zona privada de la pàgina web, disposarà prèviament d'un compte d’usuari i d'una contrasenya indicada a aquest efecte pel Teatre Nacional de Catalunya, SA. En aquest cas, les dades facilitades seran les imprescindibles per dur a terme la prestació del servei web.
 
El Teatre Nacional de Catalunya, SA utilitza les galetes per facilitar el reconeixement dels usuaris registrats, sense necessitat que aquests hagin d'introduir les seves dades d'accés (usuari i contrasenya) cada vegada que desitgin entrar a la seva Àrea privada.
 
A aquests efectes, i mitjançant l'ús d'aquesta zona privada, l’usuari consent inequívocament al Teatre Nacional de Catalunya, SA perquè, d’acord amb les finalitats esmentades en l’apartat anterior, tracti les dades recollides a través de les galetes.
 
En tot moment, l'usuari podrà ser avisat de la recepció de galetes i impedir-ne la instal·lació configurant en aquest sentit el seu navegador (sempre que el seu navegador així ho permeti).
 
Configurar el navegador per deshabilitar les galetes:

Per a la configuració de galetes d’Internet Explorer

Per a la configuració de galetes de Firefox
Per a la configuració de galetes de Google Chrome

Per a la configuració de galetes de Safari